quinta-feira, 3 de abril de 2008

PREMIOS DA CRÍTICA

Ben , xa debe andar Mª Xesús Nogueira alá pola Huelva levando o resultado das deliveracións que mantivemos no mes de febreiro.

Desde esta bitácora, a terras tan afastadas, enviámoslle o noso apoio, e moito máis despois de sabermos que, por fin, estes Premios da Crítica teñen por fin en conta a vedadeira opinión da crítica galega, porque hoxe quen non está na sección de crítica da aelga é porque non quere, que aquí hai lugar para todos, por fin.

Atención, pois, á prensa dos vindeiros días.