quinta-feira, 24 de janeiro de 2008

CONVOCATORIA ASEMBLEA

Sección de Crítica Literaria da AELG, Comisión Xestora

Convócase a Asemblea da Sección de Crítica Literaria da AELG que se celebrará o sábado 16 de febreiro no salón de actos do Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela) ás 10 da mañá en primeira convocatoria e ás 10.30 en segunda coa seguinte orde do día:

1) Informe do ano 2007
2) Proxecto de actividades para o 2008
3) Rogos e preguntas.
4) Debate do fallo dos Premios da Literatura Galega (Poesía e Narrativa) para comunicar á Asociación Española de Crítica Literaria

Dada a máxima importancia dos asuntos que se van tratar e das decisións que se adoptarán, rogamos a asistencia de todos aqueles que seguen comprometidos coa Crítica Literaria Galega.Un saúdo cordial da Comisión Xestora

Xosé Manuel Eyré, María Xesús Nogueira, Olivia Rodríguez González